• slider image 262
  • slider image 263
  • slider image 264
  • slider image 265
  • slider image 266
:::
公告 趙培茹 - 榮譽榜 | 2022-11-28 | 點閱數: 131

繪畫類

【高年級組】

金獎/六甲何 O 葳

銀獎/五甲翁 O 晰

銅獎/五甲俞 O 樂

優秀獎/六甲陳 O 錤 、五甲陳 O 橙

入選獎/六甲蘇 O 襄、六甲陳 O 妡、六甲 龔 O 晴、六甲邱 O 慈、五甲王 O 喬

【中年級組】

金獎/三甲黃 O 宇

銀獎/四甲林 O 煌

銅獎/四甲朱 O 靜

優秀獎/三甲李 O 妤、四甲蔡 O 翰

入選獎/三甲方 O 茹、三甲陳 O 睿、三甲吳 O 安、四甲蔡 O 熙、四甲林 O 誼

【低年級組】

金獎/二甲黃 O 珵

銀獎/二甲黃 O 樂

銅獎/一甲林 O 恩

優秀獎/二甲呂 O 恩、二甲何 O 諭

入選獎/二甲林 O 勳、二甲盧 O 辰、二甲俞 O 杰、一甲王 O 竣、一甲戴 O 翎

 

作文類

【高年級組】

金獎/六甲陳 O 錤

銀獎/六甲何 O 葳

銅獎/六甲蘇 O 襄

優秀獎/六甲朱 O 溱、六甲龔 O 晴

入選獎/六甲蘇 O 豪、六甲黃 O 中、六甲邱 O 慈、五甲翁 O 晰、五甲陳 O 橙

【中年級組】

金獎/四甲朱 O 靜

銀獎/四甲温 O 薪

銅獎/四甲蔡 O 熙

優秀獎/四甲林 O 誼、四甲蔡 O 翰

入選獎/四甲林 O 頡、四甲王 O 亘、四甲賴 O 壹、三甲吳 O 安、三甲李 O 妤

恭喜以上得獎學生!

:::

站內搜尋

行動 QR Code

https%3A%2F%2Fwww.sres.tn.edu.tw%2Fmodules%2Ftadnews%2Findex.php%3Fnsn%3D694

全民國防應變手冊和敵我職別-修正圖例